Stockholmspolitik

MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM

Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt i Stockholm. En grön omställning skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna.

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och förkommande generationer.Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn.

Läs mer…

Miljöpartiet är en kraft att räkna med
Vi är ett ungt parti med fokus på vår tids utmaningar. Vi har den politiska viljan att ta itu med klimatförändringar, ojämställdhet och orättvisor. Du kan hjälpa till. Hjälp oss att sprida det gröna budskapet, ge oss ditt stöd eller bli medlem.

Annonser
%d bloggare gillar detta: