Barn, klimat och lika rättigheter fokus i MP:s budget för Stockholm

Miljöpartiet budgetförslag 2012 för Stockholm har tre fokus; barn och unga, klimat och miljö samt lika rättigheter. Genom en begränsad skattehöjning på 40 öre skapar vi utrymme för satsningar inom dessa tre områden.

Sedan 2006 har den moderatledda majoriteten, genom årliga nedskärningar, rustat ned de sociala insatserna för barn och unga. Nu måste vi vända utvecklingen, så vi kan fånga upp och hjälpa dem som far illa och lever i riskmiljöer. Vi satsar 70 miljoner kr mer än den moderatledda majoriteten på de mest utsatta barnen och familjerna.

Skolan är ett annat område där majoriteten väljer att skära ned kommande år. Tre områden där vi särskilt vill satsa inom skolan; förbättrad elevhälsa (kuratorer, skolsköterskor), fler specialpedagoger och utökad modersmålsundervisning. Dessutom gör vi en rejäl satsning på Kulturskolan, både i form utökad verksamhet och lägre avgifter (som tidigare har höjts kraftigt av majoriteten).

Utvecklingen av stadens klimatarbete är en prioritet, eftersom Stockholm självklart ska vara ett internationellt föredöme i världens stora ödesfråga. Vi avsätter en miljard kronor för klimat- och miljöinvesteringar. Av dessa satsar vi 500 miljoner kronor på solenergianläggningar och 250 miljoner kronor på en ny biogasanläggning.

Dessutom vill vi införa parkeringsavgifter för att minska biltrafiken och ge mer utrymme åt kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter. Cykeltrafiken är central  i att skapa ett modernt och miljövänligt Stockholm – för att skapa långa stråk av cykelvägar genom staden gör vi en storsatsning med 150 miljoner kr per år under den närmaste tioårsperioden.

Arbete med lika rättigheter ska utvecklas och stärkas genom att det inrättas en central funktion som styrs direkt av kommunstyrelsen. Den ska granska och driva på stadens verksamheters arbete med lika rättigheter och bedriva ett aktivt främjandearbete genom exempelvis utbildning av politiker och anställda. En del av lika rättigheter är rättvisa löner – för att höja lönerna inom de lägst betalda yrkena i staden (t ex vårdbiträden och barnskötare) avsätt vi en pott på 24 miljoner kronor.

Du kan läsa en sammanfattning av Miljöpartiets budgetförslag här.

Emilia Hagbergs blogg här.

Artiklar i DN här, här, här, här, här och här.

Artiklar i SvD här och här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: