Därför anmäler vi Stockholms stad till Socialstyrelsen

I ledaren i veckans nummer av ETC Stockholm skriver jag om varför det var nödvändigt att anmäla Moderternas hantering av  socialtjänsten i Stockholms stad. Det görs, utifrån svåra förutsättningar, ett fint arbete inom socialtjänsten men på många håll är resurserna alldeles för små, efter alla neddragningar av Moderaterna.

Här är ledaren:

Sjuåriga Viktor nekas hjälp med nya kläder, den ensamstående mamman Johanna tvingas gå till kyrkan för att få mat och pensionären Jonny måste byta trappuppgång varje natt, så beskriver Stockholms socialsekreterare och biståndshandläggare verkligheten. Kraven på stadens socialsekreterare och biståndshandläggare är orimligt stora med upp till 130 ärenden per sekreterare att ansvara över. Moderaternas svar på socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas upprop ”Nu bryter vi tystnaden” är att ”det finns inga mer resurser – öka effektiviteten”. Sanningen är att Stockholms stad har miljardöverskott i finanserna och att Moderaterna prioriterar låg skatt före behoven hos de mest utsatta i samhället.

Stockholms socialborgarråd Anna König Jerlmyr (M) brukar skryta med att Stockholm ska ha en socialtjänst i världsklass. Vi undrar vilken värld hon lever i.

Särskilt oroande är stadens svek mot många av de barn och ungdomar som lever i utsatta miljöer. Även om barn tillhör de prioriterade grupperna så leder bristen på resurser till att utredningstiderna ofta är alldeles för långa. Samtidigt brister det i uppföljningen av barn som är placerade i familjehem.

Brott mot Socialtjänstlagen förekommer inom barn- och ungdomsvården, i omsorgen om personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, i stödet till personer i hemlöshet och i vården av personer med missbruksproblem. Situationen är idag så allvarlig och omfattande att det kräver en oberoende granskning. Därför har Miljöpartiet anmält socialtjänsten i Stockholms stad till Socialstyrelsen.

Miljöpartiets anmälan fokuserar på följande fyra lagbrott.

1) I diskussioner och beslut om vård får budgeten styra, istället för utredningens bedömning om klientens behov av stöd och vård.

2) Beslutade, planerade och utlovade behandlingsinsatser ändras godtyckligt till mindre kostsamma insatser. Dessa ändringar görs oavsett tidigare behandlingsplanering, om klienten behöver dygnetruntvård eller anmälningar från läkare och anhörig.

3) Planerade behandlingsinsatser avslutas i halvtid. Behandlingar som ska ske under åtta veckor plus eftervård avslutas efter en månad på grund av att nedskärningarna omöjliggör vård och stöd till alla utifrån behov.

4) Olika klienters behov av vård ställs mot varandra med motiveringen att pengarna inte räcker till alla. Följden blir att klienter som inte tillhör en prioriterad grupp förnekas de insatser de enligt lag borde ha rätt till.

Även Stockholms stads revisorer riktar skarp kritik mot stadens öppenvårdsinsatser för barn och unga: stora brister i handläggningens utredningstider och dokumentationen, individens delaktighet i planeringen dokumenteras inte i nio fall av tio samt genomförandeplaner upprättas i mycket begränsad utsträckning, också detta i strid med gällande lagstiftning.

Miljöpartiet, Stockholms revisorer samt stadens socialsekreterare och biståndshandläggare kräver det uppenbara – att Stockholm ska följa Socialtjänstlagen för att hjälpa de mest utsatta bland oss. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Stockholm har tillräckligt med resurser, och ett ansvar att upprätthålla ett socialt skyddsnät som omfattar alla. Det som saknas är den politiska viljan hos den moderatledda majoriteten.

Läs artiklar i DN här och här.

Läs artiklar i SvD här och här.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: