Bevara Östermalms uppskattade idrottsplats

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Yvonne Ruwaida och jag om varför Östermalms idrottsplats behöver bevaras. Idrottsplatsen är den näst mest använda idrottsplatsen i hela Stockholmsregionen, av allmänhet och föreningar inom många olika idrotter.

Östermalms idrottsplats är träningsplats för bl. a. tusentals långfärdsskridskoåkare, friidrottare och skolbarn från omkring 20 skolor. Den har dessutom regionens enda tävlingsbana för skridsko och är väldigt utnyttjad under allmänhetens åkning under vintern.


Den är också nödvändig för att kunna genomföra DN-galan, Finnkampen, SM och andra elittävlingar i friidrott på Stadion. De som vill riva idrottsplatsen och bygga en fotbollsarena på platsen istället menar att man kan bygga en idrottsplats betydligt längre bort, men uppvärmningsytor måste av förklarliga skäl ligga i nära anslutning till tävlingsarenan, Stadion.

Stora investeringar har gjorts i Östermalms idrottsplats under de senaste åren. I augusti har vi, vid två tillfällen, inhämtat information från idrottsförvaltningen om vilka investeringar som har gjorts och summan för de investeringarna. De uppgår till 200 miljoner kr.  Vi har alltså inte själva räknat fram den siffran utan fått den direkt från idrottsförvaltningen.

Även om vi vill bevara ÖIP så delar vi uppfattningen att Djurgården – en av de klassiska Stockholmsklubbarna – behöver en bra hemmaarena. Två möjligheter är de två storarenor som just nu byggs; Nationalarenan i Solna och Stockholmsarenan vid Globen.

En annan möjlighet är att att utrusta Stadion med individuella sittplatser, vilket skulle möjliggöra fortsatt allsvenskt spel på Stadion efter 2013, då det blir krav på individuella sittplatser för spel i allsvenskan. En sådan mindre förändring är möjlig trots att Länsstyrelsen har förklarat Stadion som byggnadsminne.

Stora förändringar av Stadion, som att ta bort löparbanorna eller förändra läktarna, skulle bryta mot byggnadsminnesförklaringen. Installera individuella säten går däremot alltså att göra, men det måste stämmas av med Länsstyrelsen som ska godkänna förändringen, så att sittplatsernas utseende passar in bra designmässigt på arenan.

Vi avslutar artikeln i DN med en uppmaning till samtal:

Vi uppmanar den moderatledda majoriteten i Stockholm att bjuda in allmänheten, berörda klubbar och de politiska partierna till fortsatta diskussioner i frågan. Inför gigantiska projekt som ännu en ny storarena behövs alla perspektiv tas tillvara för att skapa en bred samsyn.

Läs artiklar i Aftonbladet här, här och här.

Läs artiklar i Expressen här, här och här.

Läs artikel i DN här, här och här.

Läs artiklar i SvD här och här.

Annonser

68 kommentarer

 1. När det gäller Stockholmsarenan (som blir Stockholms stads egen arena), så innebär kalkylen för den att skattebetalarna inte belastas.

  Madeleine Sjöstedt (FP) redogjorde för kalkylen för Stockholmsarenan när hon argumenterade för beslutet i fullmäktige för några månader sedan. Jag citerar här den text som Stockholms stad har lagt ut på sin hemsida och som alltså Sjöstedt (FP) och övriga sex partier i fullmäktige står bakom:

  ”Stockholmsarenan finansieras huvudsakligen via försäljning av mark med tillkommande byggrätter i anslutning till Globen City samt löpande överskott i verksamheten. Den totala kostnaden för Stockholmsarenan beräknas till cirka 2,7 miljarder kronor inklusive förvärv av mark och ett nytt parkeringsgarage under arenan. Kostnaderna motsvaras av intäkter från försäljning av byggrätter och av hyra från operatören som ska driva arenan. Därmed belastas inte skattebetalarna av bygget.”

  Länk till sidan om Stockholmsarenan:

  http://www.stockholmsarenan.se/arenan/

  När det gäller byggrätter: Konkret innebär det att Söderstadion rivs och att ytan som friläggs då ger intäkter för byggrätter (för bl a bostäder) på 700 miljoner kr. På en del ytor i direkt anslutning till arenan kommer det att bli kommersiella lokaler som också ger intäkter. I övrigt finansieras arenan med hyra som AEG betalar till staden.

  1. Hej Stefan!

   Men ni säljer ju ut allmännyttan? För allmännytta är precis vad det handlar om. Mark som stockholmare i många år kämpat för och förvaltat ska nu säljas ut för att tillfredsställa en handfull politiker och ett amerikanskt jättebolag. För är det någon annan som vill ha arenan? Samtidigt så vill DIF använda egna pengar och bygga en arena, men det verkar inte du vara intresserad av. Varför? För att det i inte finns någon amerikansk kapitalist som vinner på det?

   1. Hej Jocke.

    Det område där Stockholmsarenan kommer att finnas och ett mindre område bredvid (för butiker) är idag inte särskilt attraktiva att vistas på och är ganska idealiska att bygga en arena plus butiker på. Det är de enda områden som stockholmarna får avstå ifrån, jämfört med idag.

    När det gäller avtalet med entrepenören för att driva arenan så är avtalet utformat så att det är efter ”break even”, dvs när Stockholm stad har fått tillbaka pengarna för sin investering, som entrepenören börjar tjäna mer pengar. Fram till ”break even” är det Stockholms stad som tjänar merparten av pengarna som kommer in på olika event. Alla partier i Stockholm är överens om det här upplägget.

 2. Väljare · · Svara

  Får man fråga vad som pågår? Ny debattartikel i DN från MP motsäger din. Ägd eller vad? Tack och hej, MP! Länge leve Djurgården! Rösta blårandigt för garanterad arena!

  //Tidigare miljöpartist.

  1. Hej. Vi har högt i tak i Miljöpartiet och det är OK att ha olika åsikt i denna fråga.

 3. Stefan:

  Det kommer inte påverka DN-Galan det nämvärt om det blir en ny arena på ÖIP. Jag vet av pga av att min far jobbar med DN-Galan. Frågade han precis nu och han sa att -Ser inga som helst problem med det. Många värmer ju upp innan på ”Krillan” Kristinebergs IP innan också. Dessutom hämtas dom med bilar till arenan för att inte blandas med publik. Blir lite orolig när du beskriver det som att det skulle vara slutet på friidrotts evenemang i Stockholm. När detta inte stämmer.

 4. MP väljer att satsa ett gigantiskt belopp på Stockholmsarenan samtidigt som man säger nej till Djurgårdens mer eller mindre självfinansierade arena.

  Skrytbygget (Stockholmsarenan) beräknas kosta 2,7 miljarder kronor att bygga.
  I Stockholms kommun bor det 829417 (2009) invånare.
  Det blir 3255 kronor per invånare i bara byggkostnader, sedan tillkommer driftskostnader, för ingen inbillar sig väl att en sådan jättearena kommer att kunna bära sina egna kostnader?
  Tex. så har finansnettot för Globenarenorna slutat på sammanlagt minus 400 miljoner kr under de senaste sju åren( 2002-09).

  Man har lagt ut driften på AEG (ett amerikanskt bolag) ingen tror väl att AEG kliver in och tar den ekonomiska smällen, naturligtvis har AEG förhandlat sig till ett lukrativt avtal så att det i slutändan är skattebetalarna som står för driftsunderskottet.

  Man säljer ut skattebetalarnas egendom för att finansiera Stockholmsarenan och sedan påstår ni att skattebetalarna inte drabbas ekonomiskt.
  Ett rimligt pris på Stockholmsarenan vore 300-500 miljoner.
  2,7 miljardersbygget är en produkt av politiker som vill bygga monument över sig själva istället för att tillhandahålla kommunal kärnverksamhet.

  Inte konstigt att det saknas resurser till bredd och ungdomsidrott…

 5. Alltså, det här är ju helt sinnesjukt.
  Röstat på MP så länge jag kunnat , men nu har ni gjort det helt omöjjligt.
  Förstår inte hur man kan gå ut med falsk information gång på gång och valfjäska för dom äldre som inte förstår att ni har fel. Riktigt irriterande. Får rösta på vänstern istället.

 6. Stefan,

  Tack för att du bemöter frågorna jag och många med mig ställt. Tyvärr känner jag fortfarande att du är felinformerad, vilket tyvärr verkar påverka ditt omdöme.

  1. Du har forfarande inte givit dina väljare något tidsperspektiv över perioden till vilken dessa investeringar gjorts. Om du nu talat med idrottsförvaltningen, finner du det inte en smula märkligt att man inte kan specificera summorna lite mer? Det skiljer 50 miljoner i den uppskattningen, vilket inte är småpotatis precis. 250m över en mandatperiod är en riktig investering. 250m under en 20-30 årsperiod ser jag som en normal till hög (återkommer till det) underhållsinvestering för att en idrottsplats skall vara säker och modern att utnyttjas. Vilket är det vi faktiskt pratar om här.

  De rent idrottsliga investeringarna jag finner i ditt inlägg är:
  * Konstgräs 7- samt 11-manna.
  * Konstfruset
  * Uppvärming för friidrott.

  Enligt de planer (vilket refererats av tidigare skribenter) som finns, finner du klubbade planer för 5+7+11-mannaplaner både på Hjorthagen samt långt gångna planer på Storängsbotten. Det är även klubbat ännu en 7-manna på Abbisplan (mellan Horthagen och Storängsbotten).

  Som tidigare nämnts finns det av idrottsförvaltningen ett framtaget förslag för både skridskobana samt ”fri åkning” på Stadion under vinterhalvåret.

  Friidotten för även positiva samtal angående en nya arena om att husera uppvärmningsytor på DIF Arenan.

  Jag motsätter mig inte att det gjorts investeringar för ovan nämnda idrotter. Men när det finns redan nu klubbade förslag för att ge dem än bättre förutsättningar, samtidigt som man säkertställer att ha kvar sitt fotbollslag i staden förstår jag inte den negativa inställningen. Nämnas bör också att på den tänkta nya arenan kommer även ungdoms- samt skolidrott kunna bedrivas då arenan kommer anläggas med konstgräs.
  Avslutar denna punkt med att bara nämna att den ”nybyggda läktare med omklädningsrum” var en halvt ”påtvingad” investering efter att den brann ned 1997. Alltså snart 15 år sedan. Vilket kanske kan ge andra läsare av din blogg en belysning om vilken tidsperiod dessa investeringar och summor du citerar egentligen handlar om. Detta är enligt den information jag fått, den enskillt strösta investeringeringen, och representerar lejonparten av den summa du erhållt från idrottförvaltningen.

  2. De uppvärmingsytor du talar om förs det alltså positiva samtal med Friidrotten om. Vänligen se planritning här:
  http://nyaostermalmsip.dif.se/Bilder/
  Där kan du se i planritning ”Plan Nivå +12,75 Plannivå” att det finns planer på en friidrottsbana. Är de dessa uppvärmingsytor för Diamond League, Finnkampen etc du efterlyser?

  3. Allvenskt spel på Stadion efter 2013.
  Jag refererar till den undersökning som Madeleine Sjöstedt presenterar i sin blogg angående ombyggnation av Stadion för att klara UEFA’s (samt IAAF’s krav):
  http://madeleinesjostedt.files.wordpress.com/2009/03/stockholmstadion090325_del3.pdf
  Där kan du se att det är lite mer kravspecifikationer än ”sittplatser” som åsyftas. Att nämnas bör även, vilket du inte verkar vara insatt i, att UEFA kräver att man spelar sina internationella på samma arena som man spelar sina inhemska matcher. Därvid måste alltså samtliga krav som du själv kan läsa i ovan länkat dokument uppfyllas. Detta har beräknats till en kostnad för skattebetalarna om cirka 200 miljoner. Bygget av en DIF Arena kostar inte skattebetalarna en krona.

  En DIF Arena kommer kommer att gagna både bredd- som elitidrott på Östermalm. Till en en investeringskostnad av cirka noll kronor.
  Ett bevarat ÖIP kommer att begrava elitidrotten.

 7. Arne Strömberg · · Svara

  Hej Stefan,

  läs sidan 13 i det här dokumentet från staden så får du svart på vitt att det inte räcker med individuella sittplatser:
  https://docs.google.com/viewer?url=http://madeleinesjostedt.files.wordpress.com/2009/03/stockholmstadion090325_del3.pdf

  1. Hej Arne. Utredningen om Stadion gjordes med utgångspunkten för UEFA-kraven för att spela i de europeiska cuperna. Det stämmer att det inte räcker med individuella sittplatser för att uppnå det. Men för allsvensk fotboll krävs inte UEFA-standard, utan det räcker med individuella sittplatser.

   Vi (MP) lade vår motion om individuella sittplatser på Stadion i december 2008, när Stadion fortfarande var under diskussion. Vi tycker fortfarande att idén är intressant, men naturligtvis bara om någon klubb vill spela där. Djurgården har sagt att de inte är intresserade och då är förslaget knappast längre intressant. Men skulle DIF mot förmodan ändra sig sig finns möjligheten.

 8. Som Djurgårdare har man lidit på den värdelösa fotbollsarenan (som alltså är 98år gammal!) Stockholm Stadion i många år. Att dela arena med hammarby eller aik är inte något man vill som Djurgårdare och för att fortsätta vara en stor förening i framtiden fungerar det inte att dela en skattefinansierad-arena med ett annat lag dessutom tjänar Stockholm på att ha flera arenor, den här arenan kommer generera pengar. DIF har alltså satsat på en arena på ÖIP som inte betalas med skattepengar(!). Man har tagit fram förslag på hur de idrotter som utövas idag på ÖIP ska kunna fortsätta i framtiden(!) Arenan kommer vara miljövänlig(!) som ni Miljöpartister borde uppskatta. Det finns inte ett enda hållbart argument mot att bygga den här arenan. Jag tror inte ungdomarna och skridskoåkarna mm. gråter för att de behöver flytta på sig några hundra meter. DIF har alltså jobbat stenhårt med detta, t.ex. med att ta fram förslag för var aktiviteterna som finns idag på ÖIP ska ta vägen när det är politiker som er som borde ha gjort det för att alla Stockholmare tjänar på den här arenan. Kom inte och säg att ni vill krossa drömmen för tusentals människor för att er personliga åsikt skiljer sig från verkligheten.

 9. Snacka om att skjuta sig själv och hela sitt parti i foten, bra jobbat Stefan!

 10. marianne · · Svara

  Jag tycker det är bra att Miljöpartiet står upp för breddidrotten. Ni som kritiserar detta ,är det inte bättre att lägga ner tiden på att tala med andra partier som ännu inte har tagit ställning i frågan.

  1. Någonting får mig att tänka på tjejen i reklamen som slår sig för öronen och skriker rakt ut för att slippa höra det uppenbara.
   Vi tar det en gång till… Miljöpartiet står inte upp för breddidrotten iom detta inlägg, de har istället missförstått alternativt inte satt sig in i projektet och vilseleder således sina väljare (och även andra såsom jag t ex).

  2. Hej marianne!

   Miljöpartiet vill inte hjälpa breddidrotten då man säger nej till Djurgårdens förslag om ett nytt Östermalms IP som bland mycket annat innebär 30 procent nya idrottsytor för barn och ungdomar. Miljöpartiet vill inte ändra något och därmed låta barn fortsätta stå i kö för att böja med idrott, så som är fallet idag.

 11. Johan G · · Svara

  Jag kan bara skriva under på det som signaturen Geiden skriver. Sakligt tar han upp felaktigheterna i Stefans påståenden.

  Att en annan kommentar till bloggen ställer sig frågande till varför ett flertal väljer bort MP i det kommande valet är otroligt märkligt. Varför ska man inte välja bort ett parti som driver en politik/sakfråga som man inte håller med om? Självklart så går det partiet bort.

  Det vore som sagt kul att se var Stefan får sin info ifrån och hur han kan rättfärdiga denna.

  Vänligen,
  Johan

 12. Stefan,

  Konstigt att du hävdar att friidrotten är emot Nya Östermalms IP när Djurgården och Svenska Friidrottsförbundet för dialog om samarbete. Du verkar vara frikostig med dina egna tolkningar av sanningen.

  Ska även försöka vara tydlig i Stadion-frågan:

  Djurgården. Har. Utrett. Frågan. Flera. Gånger. Det. Är. Omöjligt. Att. Spela. På. Stadion. Efter. 2014. Snälla Stefan, sluta uttala dig om saker du inte har en susning om. Allt du gör är att skada Djurgårdens IF och förslorar massa röster.

 13. Äh, låt Skogsmulle och hans vänner fabulera vidare om tomtar och troll. Det är ändå ingen som tar dem seriöst.

  RÖSTA DIF – RÖSTA BLÅTT!

 14. Fredric · · Svara

  Kolla vad det första miljöpartiet tycker i frågan!
  http://perankersjo.blogspot.com/2010/07/lat-djurgarden-fa-sin-arena-pa-oip.html

  Artikeln är också läsvärd: http://perankersjo.blogspot.com/2010/07/lat-djurgarden-fa-sin-arena-pa-oip.html

  Själv kommer jag rösta på Centern!

 15. Av de här ca 200 miljonerna som satsats på ÖIP de senaste åren. Borde inte stor del kommit från försäkringsbolagen för att bygga upp den helt förstörda arenan? Jag har svårt att tro att inte ÖIP var försäkrad när den tragiskt nog blev nedbränd.

  För övrigt låter det som om du bara säger nej för att ”de andra” säger ja. De argument du räknar upp är antingen felaktiga eller så svagt relevanta att man undrar om du inte bara letar orsaker att säga nej.

  Det här projektet är ett fenomenalt bud från ett lokalt företag med en stark ideell grundbas som vill investera nästan en halv miljard i området. Och faciliteterna kommer komma breddidrotten som elitidrotten till gagn. Dessutom byggs det helt i linje med den miljöprofil som finns där.

  Neggandet är för mig helt obegripligt. Tacka och ta emot när ni får något sånt här erbjudet.

 16. Hej

  Läste just ditt inlägg och blev chockad över mängden faktafel (enligt min info) och undrar om du ska besvara dessa eller låtsas som det regnar ?

  Mvh

  Karl

  P.s Jag har som många andra bestämmt mig för att inte lägga min röst på Miljöpartiet,din blog känns för oseriös och misstänker att liknande slapphet genomsyrar ert parti.

 17. Kolla Jespers (17.45) länk.

 18. Ja till DIF-arena på ÖIP – Nej till MP!

 19. Vanja, den nya arenan kommer att finnas tillgänglig för övriga evenemang. Den är inte undantagen endast för DIF Fotboll.

  Kolla info på länken.

  Den nya arenan kommer tillföra bättre lokaler och det kommer finnas fler planer för breddidrotten.

 20. Jag tycker att miljöpartiet ska ha all heder av att de tänker på breddidrotten.
  Dessutom så är ju DN-Galan och Finnkampen jätteviktiga för Stockholm.
  Om inte Östermalms IP finns kvar, så kan ju inte de storevenemangen hållas längre på stadion, eftersom elitidrottarna måste värma upp bredvid stadion
  ( på ÖIP ).

  1. Det är möjligt att de tänker på breddidrotten men de verkar inte tycka att den ska få det bättre. Istället för att bara vara livrädda för förändring och inte lyssna på argument kanske de borde se att dessa frågor som de själva tar upp som kärnan till deras motstånd inte är något problem utan snarare möjligheter. Det kommer inte vara några problem att ha stora friidrottsevenemang på Stadion i framtiden.

   DN-Galan och Finnkampen är nog viktiga för Stockholm men det är ju också DIF. Ser man till intresse och åskådarantal över ett år så ligger dessa tävlingar långt efter.

  2. Fast Miljöpratiet vill ju ha MINDRE ytor till breddidrotten? Djurgårdens förslag för Nya Östermalms IP innebär FLER idrottsytor, KORTARE köer till fotbollslagen, och frigjorda tider på Stadion till t.ex. friidrott och skolidrott, som dessutom får bättre faciliteter för sin verksamhet. Allt detta till noll kostnad för skattebetalarna och med en häftig unik miljöprofil som sätter området och Stockholm på kartan.

   JA till Nya Östermalms IP!

  3. Vanja.

   Vaför upprepar du samma faktafel på den här bloggen som på YRs samt i kommentatorsfältet på DN?

   Breddidrotten får fler 30% fler ytor med DIFs förslag. Och det finns absolut ingenting som säger att nya östermalms IP inte kan användas som uppvärmningsytor för friidrott. Tvärtom är ju friidrottsförbundet positivt till DIFs planer.

   Sluta sprid lögner.

 21. Håller med ovanstående kommentar.

  Hur i hela friden kan MP vara emot byggandet av det som har kommit att kallas världens miljöänligaste arena?

 22. Hej!
  Jag som tidigare röstat på MP flertalet gånger känner mig nu både besviken och förvånad. Hur ett parti som ska gynna miljöutvecklingen i Sverige vill sätta stopp för något som kommer bli världens mest miljövänliga arena. Det känns ju allt annat än logiskt.
  Detta förändrar nu min syn på partiet och jag får nu se mig om till andra partier, vilket jag säkerligen inte är ensam om att göra.
  Tack och adjö!

 23. Alla engagerade Djurgården-supporters som har kommenterat mitt inlägg:

  Vi har all respekt för er önskan att Östermalms IP ska bli Djurgårdens nya hemmaarena. Även om vi har olika syn på just Östermalms IP så delar vi uppfattningen att Djurgården behöver en bra hemmaarena.

  Några frågeställningar har kommit upp som jag ska besvara.

  1. Storleken på investeringar i Östermalms idrottsplats

  Vi har haft flera kontakter med idrottsförvaltningen i början av augusti. Jag har själv, som huvudansvarig politiker för idrottsfrågorna, fått denna information vid två olika tillfällen från två olika personer, varav en är chef på förvaltningen. Det går att ringa idrottsförvaltningen om man vill ha mer detaljer.

  Detta är informationen vi har fått från idrottsförvaltningen:
  Mellan 200 och 250 miljoner har investerats i Östermalms IP. Investeringarna har framför allt gått till detta:
  – ny läktare med omklädningsrum
  – ny entré
  – konstgräs till en 11-manna och två 7-mannaplaner
  – konstfruset
  – moderna nya uppvärmningsytor med konstgummi för friidrott på elitnivå
  – nya verksamhetsytor

  2. Behovet av uppvärmningsytor för elittävlingar i friidrott på Stockholms Stadion

  Uppvärmingsytorna för elitfriidrott har anlagts på Östermalms IP eftersom det för dessa (Diamond League, Finnkampen, SM m m) behövs uppvärmingsytor på en arena nära intill. Det går inte att flytta dem långt bort från Stadion, eftersom man ska kunna gå direkt från uppvärmningsplatsen in på tävlingsarenan när det är dags för start. Så är det på elittävlingar, oavsett om det är Diamond League, Finnkamp eller SM. Detta är ett viktig skäl till att Stockholms Friidrottsförbund och DN-galan är emot att riva Östermalms IP.

  3. Möjligheten att fortsätta med allsvenskt spel på Stadion efter 2013

  Om Stockholm Stadion utrustas med individuella sittplatser går det att fortsätta med allsvensk fotboll där även efter 2013. Det stämmer att för spel i någon av de europeiska cuperna bl a krävs en breddning av planen och det är inte möjligt utan att ta bort löparbanorna, vilket inget parti vill.

  UEFA:s krav på spel i europeiska ligor, bl a för blanbredden, är alltså högre än de nya/kommande reglerna för allsvenskt spel, där det räcker med individuella sittplatser (säten).

  Miljöpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Stadion ska utrustas med individuella sittplatser, just för att det ska vara möjligt att fortsätta med allsvensk fotboll på Stadion. Det är fullt möjligt att utrusta arenan med individuella sittplatser, trots att den är förklarad som byggnadsminne av Länsstyrelsen.

  Så här låter 3 § i 3 kapitlet i ”Lag om kulturminnen m. m.”:

  ”Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen nödvändigt för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål.”

  Byggnadens användning har under många årtionden i första hand varit för allsvensk fotboll och friidrott. Om det behövs individuella sittplatser för att kunna fortsätta med allsvensk fotboll på Stadion, och ägaren Stockholms stad begär detta, så har Länsstyrelsen full möjlighet – och bör – tillåta att individuella sittplatser installeras.

  Detta betyder naturligtvis inte att Djurgården behöver spela på Stadion, men den möjligheten finns alltså om arenan utrustas med individuella sittplatser.

  1. Väljare · · Svara

   Tjenamors,

   kul att du vågar stå för din sak. Desto färre kommer dock era sympatisörer att bli men det är uppenbart att det inte spelar er någon roll. Jag har läst debattartikeln både en och två gånger, men fortfarande ställer jag mig frågan: Varför inte DIF-arena? Ärligt talat, varför inte? Ni föredrar alltså på allvar ÖIP i dess nuvarande form?

   Och när det kommer till fixandet av Stadion: Kan ni inte jobba på att ta bort löparbanorna också? Jag vet inte om ni känner till det, men ni är ungefär fem år efter i debatten.

  2. Lite klipp och klistra som svar på din 2:a punkt, taget från: http://nyaostermalmsip.dif.se/Start

   * Samarbetsdiskussioner förs även med Svenska Friidrottsförbundet om tänkbart utnyttjande av Djurgårdsarenan både avseende vissa faciliteter vid såväl friidrottstävlingar som motionslopp.
   * STOCKHOLMS STADION
   Stadion upprustas och blir en friidrottsarena i världsklass, med kompletterande faciliteter i Nya Östermalms IP.

  3. Men snälla Stefan, ta upp huvudet ur sanden.
   Du säger samma saker hela tiden men faktum kvarstår… du har fel.

   1. 100, 200 eller 250 investerade miljoner spelar ju faktiskt ingen roll. DIF åtar sig att bygga en ny arena på den plats som ÖIP ligger och i planerna blir det fler ytor för breddidrotten och fler tider för vanliga motionärer, dessutom i en härlig miljö på Stockholms Stadion bl a. Det är ju faktiskt skit samma hur många miljoner som hittills plöjts ner i ÖIP om det tillslut blir bättre för alla, eller?

   2. Uppvärmningsytor för friidrottarna behövs, så långt är vi överens. Vad du missat är att DIF kommer upplåta sådana utrymmen i den nya arenan. Du kan tydligt se det på denna ritning: http://nyaostermalmsip.dif.se/getattachment/faa53f9b-21c3-4680-a6d2-9e04f90fcee3/PLAN-NIVA-12,75_100609

   3. Stadionspåret är faktiskt utrett och tro det eller ej men SvFF går mot samma regler som UEFA vilket kommer betyda att vi inte kan spela där oavsett vad som görs med stolarna. Det kommer aldrig kunna bli verklighet, det stod väldigt klart under förra hösten.

   Jag råder dig återigen att gå igenom http://nyaostermalmsip.dif.se och fundera på om det verkligen skulle vara så förskräckligt att bygga en Grön Arena på ÖIP.

  4. Några av de punkter stadion brister på enligt Uefa krav enligt UEFA kat 3 bortsett Individuella platser som för övrigt skulle minska kapaciteten på arenan, vilket är tveksamt om friidrotten skulle acceptera.

   *Spelplan måste vara 105*68, stadions är 105*65. Vi kan alltså inte spela europamatcher på stadion.

   *VIP-platser. Totalt 750 st 200 reserverade för bortalaget 400 m2 loungeyta/välkomstrum.
   Vipplatserna ska vara belägna
   sånära mittlinjen som möjligt svff rek. 950 vip-platser

   *Entreer ska vara stora nog för att ge ett jämt flöde av besökare till och från arenan. Alla publika passager och trappor i publika ytor måste färgas i en stark färg

   *Toaletter. Ska finnas tillgängliga för alla sektioner av arenan med 1 toalett / 200 besökare och 1 pissoar/ 125 besökare

   Utöver dessa fakta så har DIF redan deklarerat att man vill driva sin egen arena, vilket inte är möjligt på stadion. Alltså är stadion inte ett alternativ för DIF. Om man inte får bygga på östermalms IP måste man alltså se sig om för att spela i en annan kommun.

   Miljöpartiet presenterar med andra ord ett förslag som ingen är intresserad av.

  5. Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida hade inte många rätt angående sina påståenden om investerade skattepengar i Östermalms IP.

   Jag ställde följande fråga till Idrottsförvaltningen:

   ”Hej xxxxx!
   Jag heter Lucas Svensson och har en fråga angående investeringar på Östermalms IP.

   I DN 2010-07-14 kunde man läsa:

   ”– Idrottsplatsen är oerhört viktig för både breddidrotten och skolidrotten, säger Kjell Olofsson, som gör jämförelser med Zinkensdamms ip på Södermalm i fråga om användningsområden och utnyttjande.

   Stockholms stad har investerat över 100 miljoner i Östermalms ip sedan den ödesdigra mordbranden 1997 då den k-märkta läktaren brann ner till grunden. Förutom en ny läktarbyggnad där bland annat GIH har undervisningslokaler, har idrottsförvaltningen satsat på tre konstgräsplaner, ny isbana och ishall. Just ishallen ligger utanför Djurgårdens planer, men rundbanan för skridskor är den enda i regionen påpekar Olofsson som säger att han känner stark oro för vart den här typen av verksamheter ska ta vägen om det byggs en fotbollsarena på platsen.”

   Samtidigt hävdar Miljöpartiet att ni har investerat 200-250 miljoner under de senaste tio åren.
   Det är en väsentlig skillnad mellan dryga 100 miljoner kronor under 13 år och 200-250 miljoner kronor under tio år.
   Vad är den korrekta siffran, (jag är inte intresserad av driftskostnaden)?

   Med vänlig hälsning
   Lucas Svensson”

   Jag fick följande svar:

   ”Hej Lucas!

   Jag redovisade vad det skulle kosta att investera i en ny skrinnarbana på Stadion och gräsplaner med omklädnadsbyggnad i Storängsbotten. Därifrån kom siffran 100 miljoner. Ska man bygga en ny idrottsplats som östermalms IP handlar det istället om ca 250 mkr som förvaltningen redovisat. Då tillkommer kostnaderna för läktarbyggnaden, all infrastruktur för idrottsplatsen, ishall, löparbanor, förråd mm.

   Med vänlig hälsning
   XXXXXXXXXX”

   Med andra ord är dom där 200-250 miljonerna en uppskattad kostnad för vad det skulle kosta att bygga ett nytt Östermalms IP. Notera även att ishallen berörs inte av Djurgårdens arenabygge.

 24. http://nyaostermalmsip.dif.se/

  Här kan ni läsa allt om projektet med Nya Östermalms IP.

 25. Tur för oss Djurgårdare att ni gått samman med ett parti som har Mona Sahlin som partiledare, då slipper vi oroa oss att ni får tillgång till maktens korridorer…

  Jag hävdar att Djurgårdare är lite smartare än andra och hoppas att alla Djurgårdare är smarta nog för att lägga sin röst på den sittande regeringen.

  Heja alliansen!!

 26. Jaha, nu har Miljöpartiet tappat en röst här iallafall.

 27. Instämmer i det Victor skrev

  Jag har röstat på MP i dom två senaste kommunvalen men nu blir det lätt att välja bort ett parti iaf.

  Aldrig mer MP!

 28. Tack för att du gör det enklare för oss att välja parti i september. Jag röstade på MP både 2006 och 2002 men nu vet jag bättre.

 29. När det för första gången i Sverige planeras att byggas en miljövänlig arena, utan dess like i världen, så ställer miljöpartiet er som motståndare.

  Jag kan förstå om du har sentimentala kopplingar till gamla ÖIP men att låta sentimentaliteten stå i vägen för ett fantastiskt miljötänkande i en storstad känns för mig främmande.

  De möjligheter som finns för framtida miljövänliga byggnader i det evigt expanderande Stockholm kommer inte bli lättare om miljöpartiet ställer sig som de största motståndarna till Sveriges första miljövänliga arena, som inte bara kommer vara kostnadsfri för Stockholmarna utan även vara en fantastisk reklam för hela regionen.

  En reklampelare som kommer ge eko inte bara i Stockholm utan kanske resten av världen, världens mest miljövänliga arena kommer bli måttstocken för mängder av arenor världen över. Och det vill miljöpartiet säga nej till baserat på mängder av uppenbara fakta fel?

  Jag som i min enfald trodde att miljöpartiet var ett parti som strävar efter bättre miljötänkande.

  Men jag och många med mig har helt uppenbart helt fel eftersom miljöpartiet helt klart strävar efter att stoppa miljövänliga byggnationer baserat på sentimentala värderingar.

  Miljöpartiet har möjligheten att ställa sig i bräschen och sträva efter ett förslag som gynnar alla (OM man bara orkar läsa egenom DIF´s planer för nya ÖIP) men väljer istället att koncentrera sig på ett ”det var bättre förr” tänkande som inte gynnar någon.
  Läs på, lägg bort sentimentaliteten och arbeta för ett riktigt bra miljövänligt alternativ.

  Om det är de ”200” miljonerna som tidigare har investerats i gamla ÖIP som är det ni tycker är det mest beklämmande i detta förslag, tänk om. Se pengarna som en investering som gav en fantastisk miljövänlig arena, fler planer för breddidrotten, bättre uppvärmingsytor till friirottarna, en historisk plats för alla områdets skolklasser på Stadion, en fantastisk is på klassisk mark som ger ett levande Stadion även vintertid. Det är väl investerade pengar!

 30. Den här arenan kommer ge breddidrotten möjligheter inte ta bort desamma. Nya konstgräsplaner för breddidrotterna och DIF gör allt för att lösa arenasituationerna för de andra idrotter som huserar på ÖIP idag. Varför ska detta ifrågasättas och motarbetas? DIF tar ett grymt stort ansvar. Ökar möjligheterna för spontan och skolidrott, världens mest miljövänliga arena och detta kostar inte skattebetalarna något alls. Sånna här projekt borde väl snarare hyllas än att motarebetas?

  JA till en djurgårdsarena på ÖIP!

 31. Väljare · · Svara

  Som jag även påpekade på DN.se, direkt efter att ni publicerat er artikel, har jag länge sympatiserat med MP. Så länge jag kan minnas faktiskt. Men nu, när det är dags för mitt första riksdagsval, kommer ni med en av de mest otroliga påfund någonsin. Djurgården har arbetat för en egen arena i åratal och har alldeles nyligen fått godkännande från kommunen. Då sätter ni er på tvären. Folk här ovan har dragit alla argument som går att dra, så jag antar att du inte behöver skriva ner dem igen. Allt jag egentligen ville säga är att ni på många sätt är ett fantastiskt parti, men er ställning i denna fråga tvingar mig lägga en röst på nuvarande regering. Som någon ovan också nämnde visar den senaste Sifoundersökningen att Alliansen – vars namn antyder att det bara finns en riktig allians – utökar sin ledning. Så kan vi alla pusta ut. Så länge ni saknar makt är jag numera nöjd! Hatkampanjer mot MP kommer anordnas från ideella parter.

 32. Hej Stefan,

  Jag kan inte förstå att du fortsätter sitta med skygglapparna på och inte fattar att en ombyggnad av Östermalms IP, tvärtemot vad du skriver, gynnar alla i området.
  Har ni verkligen läst på vad projektet innebär? Om ni har det undrar jag vad det är i det förslaget som får er att tro att det blir sämre för breddidrotten.

  Flytta DIF till Solna, jo jag tackar jag!

 33. Ja till arena på ÖIP! Och som ledande politiker borde du föregå med gott exempel, håll dig till fakta och fabulera inte fritt om något som engagerar tusentalet Djurgårdare.

 34. Det var nog många som såg med bra ögon på Miljöpartiet efter att MP:s Tomas Melin sagt ett par mycket bra ord vid demonstrationen för ett positivt svar till ÖIP. Men nu framstår han som ensam ja-sägare till detta fantastiska förslag som enligt mig borde vara en hjärtefråga för ett MILJÖparti.

  Fler ytor till friluftsliv, skolidrott och annan verksamhet kommer ges samtidigt som vi får en toppmodern arena, SOM DESSUTOM är mest miljövänlig i hela världen.

 35. Alltid Oavsett · · Svara

  Snälla Stefan för allas skull, Lämna Politiken.
  Hoppas du inser hur mycket skada ditt parti har tagit av detta pinsamma blogginlägg.

  Bra Jobbat!

 36. Då var väldgit dåligt påläst. Pinsamt.

  Men nu vet i alla fall jag, och väldigt många andra Djurgårdare, vad vi inte ska rösta på.

 37. Jag förstår inte hur en politiker som representerar ett seriöst parti kan skriva ett så vinklat och felaktigt blogginlägg. Du borde skämmas, använda sig av lögner för att vinna sympatier bland oinsatta är inte värdigt någon som kallar sig för en seriös politiker. Vad en ombyggnad av ÖIP för breddidrotten har tidigare kommentarer redan förklarat.

  Jag kan åtminstone lugna mig med att ni garanterat inte kommer få styra i Stockholm närmaste mandat period.

  Ja till ÖIP – nej till MP.

 38. Sverker · · Svara

  Stefan Nilsson:

  Jag hoppas, för alla mp-väljares skull, att du inte är lika dåligt påläst som i denna fråga. Sällan har jag läst en så kallad debattartikel som är dåligt underbyggd och full av faktafel. Skandal att du kan vara gruppledare för ett mp, ett parti som jag hade tänkt att rösta på. Inte nog med att jag och min sambo kommer att avstå från att rösta på mp, jag kommer att aktivt argumentera för att min familj och vänner ska rösta på något annat parti.

  Elias Granqvist skäms nog…

 39. Stefan, vad har du för problem med att en ny arena ska byggas? Alla argument är ju falska som du beskriver i texten ovan. Tror du på fullaste allvar att alla idrottsutövare kommer stå tomhänta om DIF bygger en arena för 18 000 pers? Självklart har DIF och staden kommit överens om att idrottsutöverna nu kommer få minst lika bra förutsättningar som dom har idag. Det kommer knappast bli en super arena som du beskriver det som, likt National- eller Stockholms arenan med 30,40,50000pers! Vilket kommer ta död på fotbollen på sikt i Stockholm. Det vet du om! Om inte läs på!

  Utöver detta kommmer den byggas som en av dom miljövänligaste arenorna i världen, skattebetalarna behöver inte betala en krona.

  Förstår verkligen inte varför du sätter dig emot att staden växer, men just ja. MP är ju ett konservativt tråk parti som säger NEJ till allt nytt!

 40. VARFÖR INTE? · · Svara

  JA TILL DIF ARENA PÅ ÖIP

 41. Geiden:

  Mycket bra skrivet.

  Och likt dig var MP ett seriöst alternativ till min röst, både i riksdag och i kommunalvalet. Och precis som dig säger jag; inte längre.

  Stefan:

  Du borde skämmas för att du försöker vilseleda de personer som inte är insatta i ärendet med en text som är så full av faktafel att den aldrig borde ha fått publiceras. Det gäller även er så kallade debattartikel som publicerades på dn.se.

  Ni far med osanning och vad värre är så gör ni det fullt medvetet enbart för att främja era syften. Jag vill gärna se dig räkna upp de poster som du får till att de uppgår till, i runda slängar, 200 miljoner de senaste 10 åren. Men det kommer aldrig att hända, och du vet likväl som jag vet varför. Skäms.

  Ni förlorade just min och sisådär 9 röster till som jag vet hade arenafrågan som sin största valfråga. Och det är enbart i min närmsta bekantskapskrets. Inte nog med att ni far med osanning om investeringar i ÖIP och huruvida det går att bygga om Stockholms Stadion utan ni påstår även att FLER ytor för breddidrotten är sämre än vad som finns idag. Ni har precis bekänt er till att vara ett parti som gärna backar in i framtiden vilket gör att ni aldrig kommer vara ett alternativ i något val överhuvudtaget längre.

  Trist tycker jag. Förväntar mig inte direkt något vettigt svar från dig för jag har även följt debatten på Ruwaidas blogg där du och Ruwaida undviker att svara på de frågorna som kan anses vara viktiga. Jag ville bara låta dig veta att ert bakåtsträvande kommer kosta er väldigt mycket röster i det stundande valet. Trist var ordet.

 42. Miljöpartiet tackar nej till världens mest miljövänliga arena? Härligt! Säger bara lycka till i valet! Dubbelmoral!

  Gör om gör rätt, JA TILL ÖIP!

 43. Mikael L · · Svara

  Du får hemskt gärna presentera diarienummer till beslutsärendena i idrottsnämden för investeringsbesluten på 200 miljoner de senaste 10 åren. Kan nämligen inte komma upp i närheten av den siffran hur mycket jag än letar i insyn…

  Det minsta man kan begära är att du läser på lite innan du påstår att det bara är att montera dit lite stolar (om man nu lyckas övertala länsaktikvarien som redan har sagt nej än gång) så är Stadion uefa anpassad.

  -Spelplanen är för liten.
  – utrymmningsvägar otillräckliga.
  – parkering för funktionärer är underdimesionerad.
  – media och vip utrymmen obefintliga.

  Det här är bara några exempel på vad som behöver åtgärdas för att få Stadion godkänd enligt Uefa..

 44. Vill du ge din breddidrott bättre förutsättningar eller sämre? Med en arena på ÖIP ges Stadion helt åt fridrotten. Var fridrottarna tränar fridrott helst? ÖIP eller en OS arena med kanske mest anor i världen? Och försvinner DIF från Stadion kommer det bli en dyr anläggning då DIF bidrar med över 2mkr i bara planhyra dit varje år.

  Menar du att för att genomföra fridrottstävlingar behöver man alltid två arenor?

 45. Stefan,

  Jag undrar om du egentligen inser hur mycket dina direkt felaktiga påståenden kan skada MP i höstens val i Stockholm. MP har för mig varit ett seriöst alternativ att lägga min röst på. Inte längre.

  Jag har inte för vana att svara på blogginlägg, men när jag ser en ledande politiker hävda direkta felaktigheter vilket kan vilseleda många väljare ser jag det som min medborgerliga plikt att bemöta dessa.

  * ”ÖIP är en idrottsplats som utnyttjas av skolor, friidrottare och skrinnare” Sant. Vad du strategiskt inte nämner är att Friidrotten är positiv till DIF Fotbolls arenaplaner då man kommer få möjlighet att nyttja Stadion i större utsträckning. Samma sak gäller skolidrotten. Man kan husera på en Olympiastadion under sin idrottstimme istället för ÖIP, vilket får anses som ytterst unikt i världen! Kvarstår Skridskor. Idrottsförvaltningen har tagit fram beräkningar på att flytta Skridskon till Stadion, kontentan? Det går alldeles utmärkt! Det som inte heller framgår är majoritetsnyttjaren av ÖIP är DIF Fotboll Ungdom. För dessa finns det klara planer för var man skall husera, vilket man ställt sig positiva till.

  * ”Stora investeringar har gjorts de senaste åren” De pengar du talar om stämmer helt enkelt inte. Och jag funderar lite lätt över varför du inte skriver ut ”de senaste 20-30 åren” vilket ligger närmare sanningen. Du ljuger självklart inte, men du vilseleder dina läsare med att inte definera vilken tidsperiod som är aktuell.

  * Du föreslår alltså på allvar att DIF Fotboll, som den ”klassiska Stockholmsklubb” den är, ska flytta till en annan kommun? Med allt vad det innebär i förlorade skatteintäkter, good-will för Stockholm stad etc.? Menar du detta på allvar Stefan?

  * Ditt sista påstående är om möjligt än mer felaktig än alla ovan kombinerat. Nej Stefan, det är nämligen så att det gjorts otaliga studier, och turer angående en ombyggnation av Stadion för att möta UEFA’s krav. Dels så handlar det om så fantastiskt mycket mer än att ”bara byta ut stolarna”. Vi pratar utrymmningsvägar, antal toaletter per åskådare, planyta etc etc. Men låt oss fokusera på det enda du tror hindrar fortsatt spel på Stadion, bänkarna. Länsantikvarien har helt enkelt sagt nej till att byta ut bänkarna då den bryter mot K-märkningen! I de studier som gjorts har det visat sig att det är ”omöjligt” att bygga om Stadion till en moderna fotbollsarena som möter de krav som ställs. Det går helt inte Stefan.

  Och det är därför vi sitter där vi sitter idag. Med ett alternativ att säkerställa att DIF Fotboll fortsätter vara en klassiskt Stockholmsklubb.
  Ett alternativ som ger likvärdiga eller bättre förutsättningar för den breddidrott som idag bedrivs på platsen som försvinner.
  Ett alternativ som inte kostar staden en krona i investeringar, men som kommer leda till högre skatteintäkter.
  Ett alternativ som mycket väl kan prisas som världens mest miljövänliga fotbollsarena när den är klar.

 46. Stefan Nilsson

  Varför fortsätter du att upprepa rena faktafel samtidigt som du vägrar att svara på varför miljöpartiet är den starkaste kritikern till en bilfri, miljöanpassad arena?

 47. Jag applåderar Jockes svar.
  Dett är tråkigt när folk skriver debattartiklar/blogginlägg som är dåligt underbyggda på information.

 48. Lucas Svensson · · Svara

  Östermalms IP enligt Wikipedia:

  ”Den används idag främst för fotboll men också som skridskobana på vintern och campingplats på sommaren. Större delen av Djurgårdens IF:s ungdomslag har denna idrottsplats som hemmaplan.”
  Används ÖIP fortfarande som campingplats?
  Är ÖIP Sveriges dyraste campingplats?

 49. Stefan,
  Du pratar om Nationalarenan i Solna, kan du förklara för oss som inte är insatta varför DIF som spelar sin fotboll i Stockholms kommun, ska flytta till Solna kommun? Solna har ingenting med Stockholm att göra, anser du att det ok att alla skattepengar som fotbollen inbringar ska byta kommun?
  Du vill döda elitidrotten på samma sätt som man har dödat hockeyn.
  Dina argument är dåligt uppbyggda, du är dåligt påläst och en stor idrottshatare.
  Det var med glädje jag lästa dagens sifoundersökning och kan konstatera att ni kommer i alla fall aldrig bestämma.

 50. Stefan,

  1. Östermalms IP och de idrottsytor Djurgården vill anlägga kommer även i fortsättningen vara ett idrottsnav för tusentals människor. DIF vill bjuda Staden på fler idrottsytor.

  2. Elittävlingar kommer givetvis främjas av Djurgårdens förslag för ett nytt Östermalms IP. Bättre faciliteter och proffsigare omgivning. Dessutom friggörs Stadion i större utsträckning än tidigare.

  3. Att pengar har lagts på Östermalms IP är inte konstigt, idrottsplatser behöver investeringar för att överleva. Nu vill Djurgården fortsätta investera i idrotten i området, nästan en halv miljard kronor som bland annat ger nya ytor för barn- och ungdomsidrotten och en unik miljövänlig arena som sätter Stockholm på kartan.

  4. DIF har undersökt ett ombyggt Stadion tidigare och den vägen går inte. Att göra de förändringar som krävs för att få UEFA-godkännande av arenan är inte möjligt. Vore tacksam om du slutade hävda det.

  5. Att det byggs två storarenor i Stockholmsområdet har inte undgått någon. De är däremot inte ett alternativ för DIF. Nu vill Djurgården med egna pengar lösa sin egen arenasituation och då är det lite väl magstarkt att politiker som tidigare lagt miljarder i skattepengar på t.ex. Stockholmsarenan helt plötsligt är emot fler ytor för alla idrott – bredd som elit.

  Man undrar vad som motiverar dig Stefan Nilsson? Bättre förutsättningar för idrotten i Stockholm eller bättre förutsättningar för amerikanska företag (AEG) att tjäna pengar på Stadens utförsäljning av det allmänna?

  1. Mona Johnson · · Svara

   Hej alla hetsiga ”blogginläggare”

   Nu har jag läst en mängd inlägg rörande ÖIP. Det frågas efter fakta och ingen verkar ha utnyttjat möjligheten att länka vidare och sätta sig in i saken. Någon frågar efter diarienummer; det står oss alla fritt att söka den information vi vill ha-på egen hand.
   Att tonen måste bli så aggressiv!
   Går det inte att lägga fram sina argument utan att hota med att ”sluta rösta på MP”? Utan att hota med att starta ett upprop och bojkotta MP? Utan att skälla som bandhundar?
   Jag undrar bara. Vad är det för människor som tror att vi andra miljöpartister, vill ha er med i vår grupp?

   Tack Stefan och Yvonne
   PS Hur jag förhåller mig i frågan, förblir min ensak. Men jag skulle aldrig förbise allt gott ni har uträttat, oavsett vad jag ev. nu tycker.DS

   1. Hejsan Mona.

    Ja, det frågas efter fakta. Anledningen till det är rätt enkel faktiskt. Det är nämligen rätt beklämmande att se folkvalda politiker sitta och blåljuga i debattinlägg i en av Sveriges största dagstidningar och på andra diverse kommunikationskanaler.

    Och du menar att det är Stefans och Yvonnes meningsmotståndare som skall ta fram dokumentation som påvisar att de har fel? Fel tänkt, i alla debatter funkar det så att påstår man något så skall man banne mig kunna backa det med källhänvisningar och fakta. Vilket inte sker i frågorna som de flesta av oss frågar. Anledningen till det gick jag igenom ovan.

    Angående att inte inte rösta på MP om de inte gör vad vi, väljarna, vill är ju faktiskt själva kärnan i representativ demokrati. Detta är tydligen något som både du och de flesta politiker verjar ha glömt bort. Beklämmande är bara förnamnet.

    Och om resten av de som du beskriver som miljöpartister tänkert likadant så tackar jag verkligen för mig, en klubb för inbördes beundran är inget för mig. Du kan behålla din grupp av skenheliga ryggdunkare, jag argumenterar för min hjärtefrågor, du verkar vara nöjd med att ingå i någon typ av grupp även om den gruppen ljuger och för folk bakom ljuset för att uppnå sina syften. Kul för dig.

    Jag uppmanar dig, Stefan, att svara på de seriösa frågeställningatrna i kommentarerna nedan. Och våga ta den svåra diskussionen och faktiskt redogör för dina, vad jag tror är, grundlösa påståenden.

   2. Mona,

    Tonen är väl inte aggressiv? Men om den är det är det inte märkligt, det är magstarkt att se folkvalda politiker dels komma med felaktiga påståenden och dels visar sig vara så fientligt inställda till idrott, både bredd och elit.

    När Stefan Nillson och Miljöpartiet dessutom varit med och sålt ut stockholmarnas mark vid Stockholmsarenan börjar man undra vems ärenden Stefan Nilsson springer…

   3. Väljare · ·

    Mona,

    du anser tonen vara aggresiv. Får väl be om ursäkt. Låt mig bara klistra in ett inlägg som redan skrivits av någon annan ovan. Hoppas det inte är allt för hård ton.

    ”Med en arena på ÖIP ges Stadion helt åt fridrotten. Var fridrottarna tränar fridrott helst? ÖIP eller en OS arena med kanske mest anor i världen? Och försvinner DIF från Stadion kommer det bli en dyr anläggning då DIF bidrar med över 2mkr i bara planhyra dit varje år.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: